011/21-92-171 011/37-33-170 063/80-99-008

nipek_gostol_tst@yahoo.com

HTB - MINI

fbm-40 peć
fbm-60 peć
HTBM-40
fbm-40 peć
HTBM-60
fbm-60 peć
Konvekcijska peć HTB - mini
 • Touch screen
 • Programski ili manuelni režim upravljanja
 • 99 programa u 6 faza pečenja sa 6 parametara
 • Slikovni izbor programa - piktogrami
 • Automatsko predgrevanje i hlađenje peći
 • Taster za direktno produženje vremena pečenja
 • Automatski ili ručni režim švelovanje (vlaženja)
 • Funkcija zaustavljanja ventilatora pri navlaživanju
 • 2 brzine ventilatora
 • USB prenos podataka, LAN internet konekcija
 • Naizmenično dvosmerno okretanje ventilatora (levo-desno)
Model Dimenzije Broj plehova Snaga El. priključak
HTBM - 40 W=730, D=720, H=460 mm 3 x 400 x 400mm 3,7KW 230V/50hz
HTBM - 60 W=930, D=720, H=460 mm 3 x 600 x 400mm 3,7KW(MONOFOAZA) / 5,2KW(TROFAZNA) 400V/3N/50hz
OSTALI PROIZVODI
fotografija htb-premium peći
HTB PREMIUM
fotografija fin-bake peći
FIN bake BASIC
fotografija htb-mini peći
HTB MINI
fotografija fin-deko peći
FIN - DEKO
fotografija pizza-peći
PIZZA PEĆI
fotografija pro-cook konvektomata
PRO COOK
fotografija pro-sonic peći
PRO SONIC
fotografija prateće opreme
PRATEĆA OPREMA